Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

drumkarol
Reposted fromjasminum jasminum via000monnnn066 000monnnn066
drumkarol
5386 0554 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaoutkapa outkapa
Sponsored post
feedback2020-admin
drumkarol
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via000monnnn066 000monnnn066
drumkarol
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viadziza dziza
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
drumkarol
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viadziza dziza
drumkarol
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
drumkarol
Jak to – więc to ja jestem i to jest moje jedyne życie? Tak właśnie upływa, a nie inaczej, wśród miliarda możliwości? I nigdy, nigdy już inaczej – o Boże.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku vialikearollingstone likearollingstone

November 26 2017

drumkarol
8520 8fa8
taki reksio
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
drumkarol
4220 49ca
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaoutkapa outkapa
drumkarol
4047 654a
Reposted fromEkran Ekran vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
drumkarol
Ani mnie powiedzieć nie wolno tego, ani Tobie wiedzieć.. 
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer
drumkarol
7326 1879 500
Wojaczek
9538 0c4a 500

Izis Bidermanas

Bord de Seine. Paris (1976)

drumkarol
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
(...) chcę tylko, żebyś uwierzył, że można przyłożyć sobie kochającą rękę do czoła i wtedy spokojnie jest i cicho...
— pan Broniewski, Władysław.
Reposted fromcorvax corvax vialikearollingstone likearollingstone
7360 b546
Reposted fromdivi divi vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
3822 04fb
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutkapa outkapa

November 15 2017

1230 0963
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...