Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

drumkarol
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
Reposted from1923 1923 vialikearollingstone likearollingstone

June 20 2015

4770 e653 500

pinenippple:

This the most incredible photo I have ever seen.

Taken by Brian Skerry for National Geographic.

Reposted fromtwice twice viaslowianecznik slowianecznik
drumkarol
Reposted fromlululemony lululemony vianoticeable noticeable
drumkarol
8106 a74c 500
Reposted fromtwice twice vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
0942 8eef
Reposted fromarwen arwen vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
Stwierdziłem, że szkoła to tylko kryjówka, przechowalnia. Co więksi nałogowcy spędzali w niej całe lata. W ogóle studia czy nauka to był jeden wielki miękisz. Nikt nie mówił człowiekowi, co go może spotkać w prawdziwym świecie. Wbijali mu do głowy same teorie, a nigdy nie mówili, jak twardo jest na ulicy. Wykształcenie mogło człowieka okaleczyć do końca życia. Książki mogły go rozmiękczyć. Kiedy je wreszcie odkładał i wychodził tam, gdzie toczy się prawdziwe życie, okazywało się, że potrzebne jest właśnie to, o czym nikt mu nigdy nie mówił.
— Charles Bukowski, Z szynką raz

June 19 2015

drumkarol
2427 b7ed 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viarooms rooms
drumkarol

June 18 2015

drumkarol
drumkarol

June 16 2015

drumkarol
Reposted fromSzefo Szefo via000monnnn066 000monnnn066
drumkarol

June 14 2015

drumkarol
drumkarol
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
drumkarol
     

The cast of Friends before Friends

Reposted fromfriends friends
9672 f9d8 500
Reposted fromtwice twice vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
0786 593a
Reposted frompesy pesy vialikearollingstone likearollingstone
drumkarol
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viachrzrzrz chrzrzrz
2867 ddb8

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl